HISTORIE

Tento novorenesanční čtyřpodlažní dům byl navržen a postaven známým architektem Janem Zeyerem ve spolupráci s předním českým malířem Mikolášem Alšem. Budova je součástí památkové zóny Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice. Památková hodnota objektu spočívá v jeho začlenění do urbanistické struktury blokové zástavby památkové zóny a v hodnotných prvcích stavby – v architektonickém ztvárnění exteriérů objektu (uličního a dvorního průčelí, prostoru dvora) a jejich jednotlivých prvků.
Původní vstupní dveře i dveře ve dvorní fasádě jsou originálními uměleckořemeslnými stylotvornými prvky, které spoluutvářejí jedinečný historický výraz a slohové určení objeku. Vypovídají o úrovni tehdejší dobové uměleckořemeslné produkce, mají nesporné dokumentární, estetické a památkové hodnoty. V případě dvoukřídlých dveří ve dvorní fasádě se jedná o celistvěji dochovaný prvek, včetně původních prosklených výplní v kombinaci s pískovaným a barevným sklem.
Mikoláš Aleš, jeden z nejvýznamějších českých malířů konce 19. století, se podílel na výzdobě fasády. Po obou fasádách nárožního domu probíhá v úrovni třetího patra Alšův cyklus figurálních obrazů. Celkem se jedná o devět postav, které doplňuje bohatá ornamentální výzdoba.
Fasáda prvního a druhého patra je zdobena výtvarnou technikou sgrafito, přízemí pak pásovou bosáží s klenáky kolem oken.

FOTOGALERIE

2011 © Všechna práva vyhrazena Dukelských hrdinů 43

tel.: +420 257 220 824
email: sales@amres.cz
www.amres.cz

logo Amres